razvijanje

Znanje

2022

Objašnjavamo što je razvoj, koje vrste razvoja postoje i neke od njegovih glavnih karakteristika.

Razvoj je složen koncept koji se definira prema vrlo različitim kriterijima.

Što je razvoj?

Pojam razvoj ima različita značenja ovisno o područjima znanja koja nas zanimaju. Na primjer u biologija, koristi se za označavanje procesa rasta i sazrijevanja a Živo biće, osobito u fazi koja uključuje spolno sazrijevanje. S druge strane, u društvene znanosti, govorimo o razvoju kako bi se odnosili na promjenu proizvodnih uvjeta a društvo, što dovodi do poboljšanja uvjeta život za građana.

U potonjem slučaju radi se o složenom konceptu koji se definira i vrednuje prema vrlo različitim kriterijima, kao što je pristup obrazovanje, smanjenje kriminala, pristup robi i usluge, itd. U tom smislu, svrha bilo koje vrste sigurnosnih politika StanjeU principu, cilj im je postići najviši stupanj razvoja u različitim područjima života: gospodarskom, društvenom, organizacijskom itd.

Osim toga, na temelju ovog kriterija napravljena je tradicionalna razlika između razvijenog svijeta, kojeg čine tzv. Prvi svijet ili industrijalizirane zemlje, i takozvanog Trećeg svijeta, kojeg čine zemlje u razvoju ili nerazvijene zemlje.

Ljudski razvoj

Humani razvoj pokazatelj je kvalitete života koju građani imaju.

Ljudski razvoj se shvaća kao stupanj zadovoljstva osnovne ljudske potrebe i poštovanje prema ljudska prava osnove koje je određeno društvo postiglo. Drugim riječima, to je pokazatelj Kvaliteta života posjeduju građani određene zemlje ili regije, na temelju njihove sposobnosti da aktivno i učinkovito sudjeluju u izgradnji prosperitetnog društva u materijalnom i duhovnom smislu.

Najvažnija organizacija u svijetu zadužena za mjerenje i proučavanje ljudskog razvoja je Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), koji ga definira kao "proces proširenja kapaciteta ljudi koji proširuju svoje mogućnosti i mogućnosti", koji zahtijeva uzeti u obzir jednostavnije varijante kao što su gospodarski razvoj, društveni razvoj i održivi razvoj. Je organizacija, u prilogu UN, odgovoran je za izradu Indeksa ljudskog razvoja (HDI) s kojim se mjere i uspoređuju različite kvalitete života između zemalja svijeta.

Društveni razvoj

Kada je riječ o društvenom razvoju, on se odnosi na poboljšanje uvjeta ljudskog kapitala i društvenog kapitala danog društva, odnosno povećanje njegova blagostanja te njegovih proizvodnih i životnih uvjeta. Društvo s višom stopom društvenog razvoja imat će pojedince s većim potencijalom u poslovima rada, s većim kapacitetima za to potrošnja roba i usluga, kao i zadovoljenje njihovih specifičnih potreba, tako da je ovaj koncept povezan i s gospodarskim razvojem navedenog društva.

Međutim, ono što razlikuje društveni razvoj od čisto ekonomskog razvoja ima veze s političkim, društvenim i tehnološkim aspektima društva, koji su često toliko međusobno povezani da ih je teško proučavati zasebno. Dakle, ulaganje u obrazovanju, u pristupu tehnologije te u političkoj stabilnosti i pristupu sudjelovanju i društvenoj organizaciji, temeljni su elementi za jamstvo a stanovništvo njihov društveni razvoj.

Ekonomski razvoj

Ekonomski razvijene zemlje imaju tendenciju da imaju povoljne trgovinske bilance.

The ekonomski razvoj u usporedbi s prethodnim primjerima, jednostavnije je definirati. Riječ je o sposobnosti zemlje da stvara bogatstvo, kako bi održala društvenu i ljudsku dobrobit svoje stanovništvo. Postoje doktrine posvećene proučavanju ekonomskog razvoja, poznate kao razvojna ekonomija, a koje definiraju gospodarski rast kao najvažniji čimbenik ekonomskog razvoja svakog društva. Potonje se pak definira kao značajno povećanje prihod a time i potrošačke sposobnosti članova društva.

Postoje različiti načini postizanja gospodarskog razvoja, općenito vezani uz vrstu većinske gospodarske djelatnosti u zemlji i djelovanje njezina financijskog kruga, odnosno proizvodnju i ulaganje bogatstva. Ekonomski razvijene zemlje imaju tendenciju da imaju povoljne trgovinske bilance (više izvoze nego uvoze) i stoga su neovisnije o tržišnim fluktuacijama, kada to nisu one koje samo reguliraju.

S druge strane, ekonomski nerazvijene zemlje uvelike ovise o uvozu roba i usluga, gospodarstva slabe i nestabilne, koje fluktuiraju ovisno o tržištu i koje ih stavljaju u podređenu situaciju u odnosu na ostatak svijeta.

Održivi razvoj

Naziva se i održivi razvoj ili trajni razvoj, radi se o alternativnim oblicima socioekonomskog razvoja, odnosno drugačijim od tradicionalnog modela, budući da promišljaju potrebe okoliš i odgovornost od vrsta glede budućih generacija.

Ovaj koncept nastao je krajem 20. stoljeća, kada su dokazani propadanje okoliša kao posljedica pojave industrijskog društva i neselektivnog iskorištavanja prirodni resursikao što je gubitak bioraznolikost, osiromašenje tla i globalno zatopljenje, između ostalih.

Osim toga, održivi razvoj pokušava obraniti ljudske društvene i duhovne vrijednosti koje se smatraju ključnim, kao što su demokracija, the mir, the jednakost i Poštujem za ljudska prava.

Organizacijski razvoj

Organizacijski razvoj omogućuje donošenje odluka o strateškim promjenama.

The organizacijski razvoj je pojam koji pripada području upravljanje. Riječ je o proučavanju funkcioniranja, poboljšanja i učinkovitosti međuljudskih odnosa unutar određene organizacije, s naglaskom na ljudski kapital i dinamiziranje procesa iz institucionalnog okvira. Zahvaljujući tome, može se odrediti kvaliteta radnog života onih koji su dio organizacije donositi odluke strateške promjene, te organizacijski model a poslovanje, institucija ili skupina ljudski.

!-- GDPR -->