institucija

Društvo

2022

Objašnjavamo što je institucija i kako se klasificiraju prema svrsi koju imaju. Također, koje su najvažnije institucije.

Svaka institucija se sastoji od formalnih i neformalnih pravila u isto vrijeme.

Što je ustanova?

Institucija je bilo koja vrsta organizacija ljudski, što podrazumijeva stabilne i strukturirane odnose između osobe, koji se čuvaju u vrijeme, kako bi se ispunio niz ciljevi eksplicitne ili implicitne.

Institucija podrazumijeva praksu, navike Y tradicije, koji su regulirani bilo moralnih standarda ili zakonskim odredbama. Mogu se kretati od nekoliko ljudi do tisuća pojedinaca, ovisno o vašem opsegu. Također obično ima a Kultura zajedničko svim svojim članovima, koji dijele određene ideje i vrijednosti koji ih motiviraju da budu dio toga.

Institucije mogu biti formalne ili neformalne, a mogu imati korespondenciju s jednim ili više fizičkih mjesta gdje se odvijaju njihove karakteristične aktivnosti. Ovisno o tome koliko ste formalni, možete razviti a autonomija kulturni, koji se očituje u stvaranju vlastitih simbola, u bilježenju vlastite institucionalne povijesti, pa čak i u formuliranju Jezik vlastiti.

Svaka institucija se sastoji od formalnih i neformalnih pravila u isto vrijeme. Formalna pravila su ona koja imaju pravni karakter (može biti zakon koji vrijedi samo unutar institucije) i koja su obično zapisana u nekoj vrsti institucionalnog kodeksa. Neformalna pravila su navike i moralni kriteriji koji ne dostižu pravni status ili su napisani, ali se poštuju jer postoje oblici kažnjavanja za one koji ih se ne pridržavaju. Neformalna pravila se često mogu transformirati u formalna ili obrnuto kako se mijenjaju društveni uvjeti u kojima institucija postoji.

Osim toga, oni obično podrazumijevaju hijerarhiju, koja asimetrično raspoređuje moć među članovima institucije, iako ima i nekoliko slučajeva egalitarnih institucija (te se sastoje od nekoliko pojedinaca). Ova asimetrija implicira da neki članovi imaju više kapaciteta od drugih da odlučuju o pravilima, ili da prisvoje ili upravljaju resursima koje organizacija posjeduje.

Institucije općenito nisu rezultat planiranja, već nastaju tijekom vremena kao odgovor na potrebe zajednice. stanovništvo ili kao rezultat borbe za limenka između pojedinaca ili grupa. Međutim, kada se jednom konsolidiraju, institucije često modificiraju svoje elemente kako bi se bolje prilagodile promjenjivim okolnostima, proširile svoje područje djelovanja ili ojačale svoju vlast nad institucijama. subjekti. To se jasno vidi u zakonima koje donosi Stanje regulirati vlastito djelovanje na društvo.

Prema svrsi koju imaju, institucije se mogu podijeliti na:

  • Političke institucije (na primjer politička stranka)
  • Gospodarske institucije (na primjer banka ili a poslovanje reklama)
  • Pravne institucije (sud u Pravda)
  • Institucije rada (a radnički sindikat)
  • Znanstvene institucije (medicinski istraživački laboratorij)
  • obrazovne institucije (škola ili sveučilište)
  • Umjetničke institucije (glazbeni orkestar).

Najvažnije institucije

Obitelj je jasan primjer procesa institucionalnih promjena.

  • Država. Najvažnija je od svih modernih institucija, ne samo zbog svog golemog djelokruga i velikog broja pojedinaca koje uključuje u svoju svakodnevnu praksu, već i zbog toga što kroz zakon može regulirati funkcioniranje drugih institucija. Država je institucija s visokim udjelom formalnih pravila, odnosno odnosi između dužnosnika jasno su utvrđeni u kodeksima i zakonima (koju sposobnost odlučivanja ima svaki pojedinac, tko koga mora poštivati ​​itd.)
  • Obitelj. S druge strane, to je institucija sastavljena uglavnom od neformalnih pravila, koja uključuje puno manji broj članova i obično nema eksplicitnu ili formalnu izjavu o svojim ciljevima (međusobna naklonost i odgoj djece). The obitelj je jasan primjer procesa institucionalne promjene, pri čemu je kako su se dominantne vrijednosti u društvu mijenjale tijekom vremena, a kako su se mijenjali pravni i ekonomski uvjeti, prelazio iz tradicionalne monogamne obitelji na različite modele obitelji (samohrani roditelj). , osoba istog spola) koje danas koegzistiraju.
!-- GDPR -->