građanin

Društvo

2022

Objašnjavamo što je građanin i evoluciju ovog pojma u povijesti. Također, što znači biti dobar građanin?

Često se govori o građanima koji pripadaju određenoj naciji.

Što je građanin?

Pojam građanina odnosi se na one koji ostvaruju svoje državljanstvo, stanje koje karakterizira gore spomenutu kategoriju građanski a to se može definirati kao niz priznanja izraženih u pravima i obvezama, individualnim i društvenim.

U svakodnevnom životu koristimo riječ građanin za označavanje osobe koji žive u a grad. Ovo preklapanje ideja nastaje u povijesnom konceptu pojma, koji je aludirao na stanovnike takozvane grada-države.

U slučaju antičke Grčke, definicija nije uključivala sve njih, budući da je bila ograničena na slobodne muškarce koji su rođeni u gradu. Žene, robovi i stranci, dakle, bili su izvan te kategorije. Na ovaj način a aristokracija („Vlada najboljih“), a građanstvo je bilo ograničeno na to.

U slučaju Rimskog Carstva, postojali su različiti stupnjevi privilegiranog građanstva, koji su bili nešto inkluzivniji od grčkog. Međutim, možda je vrhunac u ovoj evoluciji bio Francuska revolucija iz 1789., u kojoj su ideje o Sloboda, jednakost a bratstvo je uključivalo sve muškarce rođene u zemlji, bez obzira na njihov društveni status (osim kriminalaca). 'Deklaracija o pravima čovjeka i građanina', nekoliko godina kasnije, označila je konsolidaciju ovog produljenja mandata.

Pitanje državljanstva žena i njihove jednakosti s muškarcima pojavilo bi se mnogo kasnije, i bilo bi mnogo varijabilnije prema svakoj zemlji, s proširenjima kao što je pravo glasa ili jednakost u radnim uvjetima. Međutim, treba napomenuti da ni danas u pojedinim zemljama ženama nisu priznata temeljna prava državljanstva.

Ukratko, koncept građanina je s vremenom modificiran: od upućivanja na pripadnost a društvena klasa ili relevantnost unutar a zajednica sama činjenica da je rođen na teritoriji neke zemlje.

U pravnom smislu često govorimo o građanima koji pripadaju a narod specifično. To je veza koja stvara kapacitete i obveze, i to prema zakonodavstvo od svake zemlje varira. U nekim slučajevima, državljanstvo je dopušteno djeci građana, čak i ako nisu rođena u zemlji. Dakle, u svijetu ima mnogo ljudi koji imaju dvojno državljanstvo, koje im daje iste uvjete kao i rođenima u mjestu (domaći građani).

Što znači biti dobar građanin?

Škola je važno područje u kojem se uči biti dobar građanin.

Koncept državljanstva, međutim, ima i stranu koja nadilazi zakonske i objektivne okvire. U mjeri u kojoj se vjeruje da suživot u društvo To je nešto što se svakodnevno gradi među svima, stanje dobrog ili lošeg građanina daje ponašanje pojedinaca u odnosu prema susjedima.

Pogledajmo neke primjere onoga što se od "dobrog građanina" očekuje:

  • Poštujte obveze zemlje (porezne, pravne, demokratske).
  • Djelujte sa obrazovanje Y Poštujem za druge, osobito starije, djecu i invalide.
  • Umiješati se odlučivanje koji se mora dati unutar društva, sudjelujući u instancama kojima raspolaže i organizirajući se da izrazi svoje problema To se pojavljuje.
  • Pomozite u brizi za okoliš u kojem živi, ​​brinući se tako za sljedeće generacije.

The obitelj a prvostupanjski odnosi su oni koji će djetetu najviše pogodovati da ih stekne vrijednosti, ali škola je također važno područje u kojem se uči biti dobar građanin. To je razlog zašto u mnogim zemljama postoji obvezni predmet poznat kao građansko obrazovanje ili osposobljavanje za etiku i građanstvo, koji pomaže u jačanju ovih ključnih koncepata za dobar suživot među svima.

!-- GDPR -->