frekvencija

Fizički

2022

Objašnjavamo što je frekvencija i kako izmjeriti tu veličinu. Osim toga, različita značenja ovog pojma.

Frekvencija se mora mjeriti u hercima.

Što je frekvencija?

Učestalost je veličina koja mjeri broj ponavljanja koje događaj može imati po jedinicivrijeme.

On je (Međunarodni sustav jedinica), koji je jedinični sustav koji koristi većina zemalja u svijetu, kaže da se frekvencija mora mjeriti u hercima (Hz).

Jedan herc je učestalost periodičnog događaja čije se ponavljanje događa jednom po drugi, ova jedinica također se razumijeva kao ciklus u sekundi (cps). Izvođenje Hertza daje se u čast fizičara Heinricha Rudolfa Hertza.

Ali ne postoji samo herc kao mjerna jedinica frekvencije. Postoje i druge jedinice kao što su broj okretaja u minuti (rpm); otkucaja u minuti (bpm), koristi se radije za mjerenje otkucaja srca i glazbenog tempa; i radijani u sekundi (rad/s)

U području telekomunikacija, frekvencija se koristi za utvrđivanje pojaseva kroz koje svaka postaja emitira.

U statistici se, pak, zovefrekvencija na broj komponenti uključenih unutar intervala, sa specifičnom distribucijom.

!-- GDPR -->